História bratislavskej MHD od roku 2010


Zrekonštruovaný tunel pod hradom

2010

30. januára 2010 sa Bratislava rozlúčila s nemodernizovanými kĺbovými električkami typu K2, ktoré v uliciach mesta jazdili od roku 1969. Posledný vozeň K2 dojazdil deň nato. 2. júna dojazdil posledný Ikarus 283, čím sa definitívne uzavrela kapitola Ikarusov radu 200 v Bratislave.


Autobus Mercedes-Benz CapaCity

Volebný rok 2010 poznačili snahy o získanie voličov zo strany vedenia dopravného podniku a predstaviteľov hlavného mesta. Mestskej doprave to prinieslo 25 veľkokapacitných a drahých autobusov Mercedes-Benz CapaCity, 80 kĺbových autobusov SOR NB 18, 10 ďalších autobusov TEDOM C12 G, 4 autobusy SOR BN 10.5, 6 autobusov Irisbus Citelis 12M v špeciálnej úprave na prevoz cestujúcich s telesným postihnutím, posilnenie existujúcich a vznik nových „účelových“ liniek, ale najmä netransparentné tendre a rekordné zadlženie. Trolejbusová prevádzka si „polepšila“ o 2 staršie zgenerálkované kĺbové trolejbusy Škoda 15 Tr od firmy Zliner. Od 2. septembra sa zaviedlo používanie dopytového otvárania dverí aj na autobusoch. Začiatkom decembra sa ukončilo používanie plastových linkových tabúľ vo vozidlách MHD. Pred koncom roka prebehlo veľké šrotovanie vyradených autobusov, pričom boli zlikvidované aj vozidlá pôvodne určené na zachovanie do zbierky historických vozidiel - Karosa C 744 #1201, TAM 260 A 180 M #2412 (ex 4400) a Ikarus 280.08/A #4940.


Rekonštrukcia trate na Trnavskom mýte a Krížnej

11. januára 2010 vznikla kuriózna linka 156 z vozovne Krasňany cez Račiansku a Peknú cestu k novej štvrti Slanec s tromi zastávkami. Počas jarných prázdnin premávala rekreačná linka 144 z Koliby na Kamzík. Od 1. marca bola minibusová linka 44 predĺžená z Kramárov na Kolibu. Do rekreačnej oblasti Kačín boli od 25. apríla predĺžené vybrané spoje linky 43. Od 14. mája skončila premávka autobusov po Starom moste z dôvodu jeho zhoršeného stavu, autobusové linky boli presmerované na most Apollo a Nový most. 1. júla vznikla linka 82 spod Nového mosta k Divadlu Aréna pri Starom moste. Od 2. augusta 2010 prevzala časť výkonov záložných autobusov opäť súkromná spoločnosť, tentokrát firma Abuss z Nitry, ktorá na nich zabezpečovala dopravu 15-metrovými autobusmi MAN NL 313 a Mercedes-Benz Citaro L. Pri príležitosti sviatku Sedembolestnej Panny Márie v dňoch 11. a 12. septembra opäť premávala mimoriadna linka 905 medzi Záhorskou Bystricou a Mariankou. 1. októbra vznikla druhá regionálna cezhraničná linka - linka 801 spred Novej budovy SND do maďarskej Rajky s dvoma autobusmi Irisbus Crossway LE 12M, na ktoré prispela Európska únia. Tesne pred voľbami, od 6. novembra, sa zaviedla víkendová premávka na linke 51. 8. novembra ešte vznikla v Dúbravke minibusová linka 27 z konečnej Pri kríži na Tranovského ulicu a do volieb stihla byť predĺžená cez starú Dúbravku na Alexyho. 1. decembra ukončila premávku posledná bezplatná linka do nákupného centra - linka 160 spod Nového mosta na Zlaté piesky.

Od 10. júla do 1. septembra 2010 prebehla rekonštrukcia opotrebovanej električkovej trate v úseku Legionárska – Trnavské mýto. Nová trať bola budovaná ako pevná jazdná dráha.  Dopravu do Ružinova a na Vajnorskú počas výluky zabezpečovali autobusy liniek X14X6. 2. septembra 2010 bola opäť zavedená premávka električek liniek 1 59 cez zrekonštruovaný električkový tunel pod hradom.

2011

Od 10. januára bola pre držiteľov Bratislavskej mestskej karty zavedená 10 %-ná zľava z ceny predplatných lístkov. Od 1. augusta sa zvýšilo cestovné v bratislavskej MHD. 15-minútový lístok zdražel na 70 centov, 60-minútový na 90 centov. Zároveň sa predplatné cestovné lístky začali predávať len ako celosieťové.


Oranžový Citelis v úprave na prepravu cestujúcich s telesným postihnutím

2. februára vznikla tretia špeciálna linka pre deti s telesným postihnutím – školský spoj č. 5 z Mokrohájskej do oblasti Biskupíc a Vrakune. Koncom februára sa objavili prvé snahy o rušenie neefektívnych liniek vzniknutých v predchádzajúcom období. 26. februára nebola po prázdninách obnovená premávka linky 156 z Vozovne Krasňany na Slanec. 28. februára nastala prvá vlna zmien stálych zastávok na zastávky na znamenie – zmena sa dotkla takmer polstovky zastávok. Súčasne sa zaviedla nová linka 89 zo Sadu Janka Kráľa k Cintorínu Petržalka, ktorá vznikla zlúčením liniek 82 a 180. 2. apríla si dopravní nadšenci pripomenuli mimoriadnymi jazdami 40. výročie vzniku expresných autobusových liniek. 11. apríla nastala reorganizácia autobusových a minibusových liniek v Karlovej Vsi. Zrušili sa linky 36 a 135, linka 32 prestala premávať cez Baníkovu ulicu a linka 35 bola presmerovaná z Kuklovskej k Tescu Lamač. 29. apríla až 15. mája Bratislava hostila MS v ľadovom hokeji. Bezproblémovú dopravu návštevníkov zabezpečovali kyvadlové autobusové linky H1, H2, H3 a H5 a električková linka H4. V tomto roku sa už neobnovila sezónna premávka cyklobusových liniek 128 a 129. Zlá finančná situácia objednávateľa dopravy viedla od 6. júna k obmedzeniu premávky liniek 27 34 35 58 a 151 len na obdobie prepravných špičiek. Linka 35 bola skrátená z Kuklovskej len po Dúbravskú cestu. 1. júla prišla druhá vlna veľkého zriaďovania zastávok na znamenie. K rovnakému dňu mala byť zrušená linka 29, ale nakoniec k jej zrušeniu neprišlo. Skrátená však bola linka 66 z Domkárskej po Trhovisko. Ďalšie šetrenie nastalo od 1. augusta, kedy sa zrušili linky 89 a 133. Linka 96 bola presmerovaná do Ovsišťa a na linke 94 sa zaviedla len špičková premávka. Od 5. septembra sa obnovila linka 133, ale už len počas rannej špičky. Linka 78 bola skrátená po Šafárikovo námestie a linka 96 sa vrátila na pôvodnú trasu. Opätovne vznikla linka 82 spod Nového mosta k Divadlu Aréna a zaviedla sa obsluha petržalského cintorína, tentokrát predĺžením niektorých spojov linky 80. Na viacerých ďalších linkách prišlo k obmedzeniu premávky a linky 7 a 38 boli zrušené. 10. októbra sa zaviedlo v cestovných poriadkoch autobusových liniek označovanie garantovaných nízkopodlažných vozidiel. Od 2. novembra boli po zatvorení električkovej trate na Hlavnú stanicu zrušené linky 2 3 8 a 13. Zaviedla sa náhradná linka 15 zo Zlatých pieskov do centra a linka 16 z Rače do Ružinova. Od 20. novembra bola znovu zavedená linka 7 zo ŽST Vinohrady do centra mesta s premávkou len podľa potreby po príchodoch vlakov. 17. decembra sa zaviedla minibusová linka 128 v Devínskej Novej Vsi k OC Glavica.


Nová trolejbusová trať Pražská - Hroboňova

Vo februári a marci sa uskutočnili verejné diskusie k nosnému dopravnému systému do Petržalky. Jeho výstavba sa však ani v tomto roku nezačala. V dňoch 11. – 19. apríla prebehla rekonštrukcia krátkeho úseku električkovej trate na Hlavnú stanicu v križovatke so Šancovou. 24. augusta slávnostne začala výstavba novej trolejbusovej trate Pražská – Hroboňova, ktorej súčasťou bola rekonštrukcia trolejového vedenia vo vozovni Hroboňova.  Skúšobná prevádzka na tejto trati bola započatá 19. decembra presmerovaním dojazdových a výjazdových spojov liniek 201 a 202. Havarijný stav električkovej trate na Hlavnú stanicu vyvrcholil zastavením premávky po tejto trati od 2. novembra.


Lokomotíva Viedenskej električky po návrate do Bratislavy

Začiatok roka poznačili opätovné problémy s pevnosťou konštrukcie kĺbových autobusov SOR NB 18. Výrobca dodatočne vystužoval vozidlá priamo v Bratislave. 18. januára dojazdil posledný „krátky“ autobus TAM-BUS 232 A 116 M #3702 a 23. januára ho nasledoval aj posledný kĺbový TAM 272 A 180 M #1414, čím sa skončila éra týchto slovinských autobusov v Bratislave. Obe vozidlá boli zachované do zbierky historických vozidiel. Od februára sa v Bratislave homologizoval trolejbus Škoda 30 Tr SOR pre Banskú Bystricu. V marci bola dokončená rekonštrukcia historickej električky BMEŽ #18. Zakúpené boli daľšie tri špeciálne autobusy Citelis 12M na prevoz cestujúcich na invalidných vozíkoch. Keďže pre ne nebolo využitie, neskôr sa zaradili na bežné linky MHD. Od apríla do začiatku júla pokračoval prenájom 10 kĺbových autobusov Mercedes-Benz O 405 GN od firmy Abuss. K 1. júnu dojazdila väčšina Ikarusov 435 z prvej série, ako záložné bolo ponechané len vozidlo #4804. Zároveň bolo vyradených aj viacero kĺbových autobusov Karosa B 741 CNG.


Testovaný elektrobus SOR EBN 10.5

Koncom júna sa v Bratislave na vybraných linkách prezentoval elektrobus SOR EBN 10.5. 1. júla dojazdili záložné autobusy prevádzkované firmou Abuss. 28. júla sa sa stala vážna dopravná nehoda, kedy autobus SOR B 9.5 #3527 narazil do trakčného stĺpa na Záhradníckej ulici. 1. septembra sa zrušila autobusová vozovňa Krasňany a všetky autobusy z nej boli presunuté do vozovní Trnávka a Jurajov dvor. Zároveň všetky autobusy týchto dvoch vozovní obdržali 5-miestne evidenčné čísla tak, že k pôvodným číslam sa pridala 5. číslica určujúca vozovňu, 1 - Trnávka, 2 - Jurajov dvor. V septembri sa konal už tradičný Deň otvorených dverí v dopravnom podniku na Trnávke. V októbri sa na testovaní v Bratislave objavil prototyp kĺbového autobusu TEDOM C18 G. Vďaka úveru sa podarilo na jeseň zabezpečiť generálnu opravu ďalších trolejbusov vo firme Zliner. 26. októbra sa do Bratislavy vrátil z Rakúska rušeň Eg 6 tzv. Viedenskej električky z roku 1914. 6. – 23. decembra premávala po okružnej trase v centre vianočne vyzdobená historická električka T2 #215. 8. decembra sa zopakoval rozsiahly požiar autobusu Solaris Urbino #1216. Dňa 26. decembra sa odohrala vážna zrážka nočných autobusov na Novom moste. Nehoda si vyžiadala niekoľkých zranených a zničenie Ikarusov #4132 a #4864. V závere roka sa opäť objavili problémy s kĺbovými autobusmi SOR.

2012


Karosa Cabrio na vyhliadkovej linke

Od 9. januára sa zaviedla náhradná autobusová linka X13 z Hlavnej stanice na Kollárovo námestie, ktorá nekopírovala trasu zrušenej linky 13 a stala sa tak predmetom značnej kritiky. Od 27. februára sa predĺžila okolo Novej budovy SND na Šafárikovo námestie. Na prelome januára a februára postihli Slovensko vrátane Bratislavy silné mrazy a 2. februára sa objavila trhlina v klenbe tunela pod hradom, následkom čoho bola zastavená premávka električiek cez Tunel a Kapucínsku. Linky 1 5 a 9 sa opäť vrátili na obchádzku cez nábrežie. Následné problémy v prevádzke električkovej dopravy viedli od 19. marca 2012 k reorganizácii siete električkových liniek. Do praxe bol uvedený tzv. dvojlinkový variant, pri ktorom na každú radiálu (s výnimkou karloveskej) pripadli dve linky. Zrušili sa linky 1 11 12 14 15 16 a 17 a vznikli nové linky:

inzercia

  • linka 2 - ŽST Nové Mesto - Nám. Ľ. Štúra
  • linka 3 - Rača - Nám. SNP / Kamenné nám.
  • linka 4 - Dúbravka - Zlaté piesky
  • linka 5 - Dúbravka - Rača
  • linka 6 - Karlova Ves - Šafárikovo nám. (len v špičke)
  • linka 7 - ŽST Vinohrady - Nám. SNP (len v špičke)
  • linka 8 - Ružinov - Kamenné nám. / Nám. SNP
  • linka 9 - Karlova Ves - Ružinov

V jarných mesiacoch sa opravovala trhlina v tuneli pod hradom, súčasne sa však objavili rozsiahlejšie poškodenia tunela a tak tunel nemohol byť sprístupnený pre električky. Ďalšie opravy sa realizovali od októbra 2012 do mája 2013.


Testovaná električka Bombardier Flexity Outlook

27. marca sa zaviedla nová trolejbusová linka 64 s trasou Lovinského - Hroboňova - Pražská - Šancová - Trnavské mýto s obratom na znovuobnovenom obratisku Jelačičova (prepravovanie cestujúcich až na Jelačičovu od 15. októbra 2012) a súčasne sa skrátila trasa autobusovej linky 41 z Búdkovej len po Vozovňu Hroboňova. 14. apríla bola zavedená obsluha obce Marianka linkou MHD - predĺžili sa tam vybrané spoje linky 37 zo Záhorskej Bystrice. Od 21. apríla bola zavedená linka 90 z Rusoviec do Areálu vodných športov v Čunove s celotýždennou premávkou. Počas letných prázdnin premávala posilová električková linka 10 z Nám. SNP na Zlaté piesky. 2. júla nastala reorganizácia liniek 23 28 a 128 v Devínskej Novej Vsi. Linka 23 prestala premávať na konečnú Mláka, na linke 28 sa zrušili zachádzky cez ulicu Na Grbe a linka 128 bola presmerovaná na trasu Devín - Devínska Nová Ves, Mláka. Od 1. augusta sa zvýšili ceny predplatných lístkov o výšku inflácie. Počas septembrového Európskeho týždňa mobility 2012 bolo umožnené držiteľom vodičských preukazov bezplatne cestovať MHD. Zároveň bol pokusne vyznačený BUS pruh na Štefánikovej a na Moste SNP.

V dňoch 26. - 28. októbra sa na viacerých miestach opravovala električková trať do Rače. Kvôli nedostatku autobusov na náhradnú dopravu sa na 1 deň zrušila linka 34 a namiesto nej sa električková linka 8 predĺžila z Ružinova do Dúbravky. 3. decembra bola zriadená autobusová linka 130 od Vojenskej nemocnice cez starý Lamač k OD Lamač spolufinancovaná MČ Lamač. Vianoce poznačil mrznúci dážď, ktorý 23. decembra postupne ľadom obalil trolejové vedenie v meste, čo spôsobilo vyradenie všetkých trolejbusových a električkových liniek z prevádzky. Električky sa podarilo sprevádzkovať až popoludní 24. decembra a prvé trolejbusy až dopoludnia 25. decembra.


Otvorenie trolejbusovej trate na Jelačičovej ulici

8. marca sa do premávky zaradili opätovne prenajaté 15-metrové autobusy Mercedes Citaro a MAN NL 313 od firmy Abuss, v premávke však boli len niekoľko týždňov. 25. apríla bola do Bratislavy na skúšku dovezená nízkopodlažná električka Bombardier Flexity Outlook vyrobená pre španielske Alicante. Od 1. do 18. júna premávala na špeciálnej linke z Rače cez Námestie SNP do Ružinova. Od 11. mája sa do premávky zaradilo 19 nových kĺbových autobusov SOR NB 18 #1851 - 1858 a #2202 - 2212. V letných mesiacoch dopravný podnik počas víkendov ponúkal vyhliadkové jazdy kabrio Karosou z Olejkárskej okolo hradu k Slavínu a späť. Dodatočné financie od mesta umožnili poslať na generálnu opravu do Zlína ešte 5 trolejbusov Škoda 14 Tr a 5 trolejbusov Škoda 15 TrM. Poruchy počas leta odstavili väčšinu trolejbusov Škoda 25 Tr a tak na trolejbusovej trati na Dlhých dieloch jazdili prevažne vozidlá Škoda 15 Tr(M). Od septembra boli tyristorové električky T3G presunuté z vozovne Krasňany do vozovne Jurajov dvor. V novembri boli vyhlásené veľké tendre na nové nízkopodlažné trolejbusy a električky, ktorých nákup bude financovaný z fondov EÚ namiesto nerealizovanej železničnej stanice Bratislava Filiálka. V decembri bolo dodaných posledných 15 kĺbových autobusov Mercedes Benz CapaCity, ktoré boli sprevádzkované v januári 2013.

2013

Od 8. januára prišlo opäť k zmenám na linkách 23 a 128. Linka 23 bola opäť predĺžená na Mláku a linka 128 bola predĺžená od Glavice do Devína. Zároveň sa zaviedla víkendová premávka na linke 51. Z dôvodu zlého technického stavu trolejbusov bola na začiatku roka odstavená časť najstarších kĺbových trolejbusov Škoda 15 Tr a linka 202 bola od 11. marca do konca júna v pracovných dňoch zmenená na autobusovú. Od januára až do konca marca Bratislava zažila opakovanú bohatú snehovú nádielku, čo viackrát skomplikovalo premávku MHD.

1. marca mala byť spustená prvá etapa Integrovaného dopravného systému v Bratislavskom kraji. Kvôli nepripravenosti systému bol štart IDS deň pred plánovaným spustením odložený. Druhý pokus o tri mesiace neskôr bol už úspešný a tak od 1. júna mohli cestujúci na spoločný predplatný cestovný lístok cestovať v Bratislave a na Záhorí linkami MHD, regionálnymi autobusmi Slovak Lines a vlakmi Železničnej spoločnosti Slovensko.


Prenajatý trolejbus Škoda 15 TrM na novej trolejbusovej trati na Patrónke

1. apríla začala výstavba a prestavba trolejbusovej trate medzi Patrónkou a Vojenskou nemocnicou, ktorá trvala do začiatku augusta. Od 5. augusta začali na novej trati premávať trolejbusové linky 207 211 a 212, čím dostala Patrónka obojsmerné priame spojenie trolejbusmi na Kramáre a k Hradu. Súčasne bola rozšírená premávka linky 211 aj na pracovné dni a autobusová linka 22 bola skrátená z Devínskej Novej Vsi po Tesco Lamač a prečíslovaná na linku 120.

Od 1. mája sa do opraveného tunela pod hradom vrátili električky liniek 5 a 9. Zároveň bola linka 7 predĺžená na Nám. Ľ. Štúra. Počas letných prázdnin bola v prevádzke víkendová posilová električková linka 10 z Kamenného námestia na Zlaté piesky.

V priebehu júna nastal akútny nedostatok prevádzkyschopných autobusov, čo spôsobilo dočasné zrušenie niektorých spojov na vybraných linkách.

Od 30. júna do 22. novembra prebiehala rekonštrukcia vodovodu na Riazanskej ulici a linky 50 a 51 premávali jednosmerne medzi Kukučínovou a Vajnorskou obchádzkou cez Jarošovu ulicu. 

Od 2. septembra boli zrušené autobusové linky 34 a 128, pričom linka 34 bola čiastočne nahradená predĺžením linky 84 z Hroboňovej do Dúbravky. Na linke 28 sa obnovili zachádzky vybraných spojov ku škole v Devínskej Novej Vsi. Linky 55 a 178 neboli po skončení prázdnin obnovené. 16. septembra bola presmerovaná náhradná autobusová linka X13 z Hlavnej stanice cez Nám. SNP a Štúrovu k Malej scéne. Od 22. septembra bola posilová študentská linka 141 predĺžená až do Karlovej Vsi po Molecovu.


Rozoberanie Starého mosta

22. októbra podpísalo hlavné mesto so zhotoviteľom dlhoočakávanú zmluvu na výstavbu 1. časti električky do Petržalky zo Štúrovej ulice po Bosákovu, vrátane celkovej rekonštrukcie Starého mosta. Samotná rekonštrukcia Starého mosta bola oficiálne započatá jeho rozoberaním od 2. decembra.

Od 12. novembra do 15. decembra prebehla rekonštrukcia trolejbusovej trate v obratisku Valašská, na opravu ktorej prispela Európska únia. Rekonštrukcia si vyžiadala niekoľko krátkodobejších výluk trolejbusových liniek 204 207 a N47.

Od 4. decembra bola zastavená premávka minibusovej linky 151, pretože obratisko Lopenícka zatarasil jeho majiteľ. 

V závere roka sa opäť objavili problémy v tuneli pod hradom, tentoraz s nadmernou hlučnosťou prechádzajúcich električiek. Problém bol "vyriešený" znížením rýchlosti pri oboch portáloch na 15 km/h. 

Koncom februára dojazdil posledný nízkopodlažný Ikarus 412 #4141. V priebehu celého roka pokračovalo rýchlym tempom aj vyraďovanie autobusov Ikarus 415 a 435 z dôvodu ich zlého technického stavu. Po vykonanej defektoskopii trolejbusových rámov bola v marci odstavená časť najstarších kĺbových trolejbusov Škoda 15 Tr #6601 - 6615. Väčšinu z nich sa nakoniec podarilo postupne opraviť a vrátiť do premávky. Vo februári sa do premávky zaradil stoprvý kĺbový SOR NB 18 #1859, ktorý dlhodobo zapožičal dopravnému podniku výrobca. V máji bol krátkodobo zapožičaný aj SOR CN 10.5 #3306, ktorý premával na linke 630.

V apríli bol opakovane vyhlásený tender na dodávku nových trolejbusov, nakoľko pri prvom vznikli pochybnosti, či nebol "ušitý na mieru" konkrétnemu výrobcovi. Nakoniec ho vyhrala Škoda Electric s trolejbusmi Škoda 30 Tr SOR a Škoda 31 Tr SOR. V priebehu leta boli ukončené tendre na dodávku nových nízkopodlažných električiek, ktoré vyhrala česká Škoda s električkami Škoda 29T (jednosmerné) a Škoda 30T (obojsmerné).


Poschodový autobus Troliga Bus Sirius

Počas letných prázdnin bol do Bratislavy zapožičaný slovenský poschodový autobus Troliga Bus Sirius, ktorý od polovice júla do konca augusta premával na špeciálnej bezplatnej okružnej linke okolo centra mesta.

V lete boli vo firme Zliner zgenerálkované dva kĺbové trolejbusy Škoda 15 TrM #6621 a 6624. Dňa 26. septembra prišlo k vážnej nehode medzi električkami K2S #7122 a T3P #7783+7784 na zastávke Lafranconi, ktorá si vyžiadala vyše desiatku zranených. V novembri boli do prevádzky zaradené prenajaté kĺbové trolejbusy Škoda 15 TrM #6641 - 6644 od firmy 4RAIL ako dočasná náhrada za trolejbusy náhle vyradené v roku 2013.

< 2000 - 2009

 

20.11.2011, aktualizované 5.1.2014
-TeBeCe-

Komentáre

Login: Heslo:

lapčo7.3.2015 20:22 #3 Re:
hej zdokumentovať rok 2014 bolo by to docela fajn
Kamil Susko ml19.1.2015 22:51 #2 Re:
Mohol by niekto aktualizovať
Peter660717.8.2014 14:05 -1#1 Re:
Lebo vôbec nebolo odstavených aj niekoľko 15TrM pre zlomený rám...