Počasie večer

-3 °C
Polojasno
Viac o počasí
Linka 4 (platí od 15.12.2013)
► Autobusová stanica
Odchody zo zastávky:
Ploštín, otočka
Ploštín, KD
Ploštín, ihrisko
Ploštín, Diel
  Iľanovo, Hollý
  Iľanovo, Jednota
  Iľanovo, otočka
  Iľanovo, Jednota
  Iľanovo, Hollý
Ploštínska cesta, PD
Ul. Vrlíkova, Vrbický most
Ul. Kollárova, Geodézia
STOP SHOP
Ul. Garbiarska, centrum
Ul. Hurbanova, lekáreň
Autobusová stanica
  Ul. Hurbanova, MŠ
  Palúdzka, nemocnica
  Palúdzka, ul. SNP
 
► Autobusová stanica
Odchody zo zastávky:
Iľanovo, otočka
Iľanovo, Jednota
Iľanovo, Hollý
  Ploštín, Diel
  Ploštín, ihrisko
  Ploštín, KD
  Ploštín, otočka
  Ploštín, KD
  Ploštín, ihrisko
  Ploštín, Diel
Ploštínska cesta, PD
Ul. Vrlíkova, Vrbický most
Ul. Kollárova, Geodézia
STOP SHOP
Ul. Garbiarska, centrum
Ul. Hurbanova, lekáreň
Autobusová stanica
  Ul. Hurbanova, MŠ
  Palúdzka, nemocnica
  Palúdzka, ul. SNP

► Ploštín, otočka; Iľanovo, otočka
Odchody zo zastávky:
  Palúdzka, ul. SNP
  Palúdzka, nemocnica
Autobusová stanica
Ul. Hurbanova, MŠ
Ul. Garbiarska, centrum
Ul. Kollárova, Geodézia
Ul. Vrlíkova, Vrbický most
Ploštínska cesta, PD
Ploštín, Diel
Ploštín, ihrisko
Ploštín, KD
Ploštín, otočka
Iľanovo, Hollý
Iľanovo, Jednota
Iľanovo, otočka

Autobusy   

1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13

Linky do nákupných centier   

14

Tip: Automatické informácie o zmene cestovných poriadkov nájdete aj tu:

Vyhľadanie linky

Vyhľadávanie

Vyhľadanie zastávky

Výber zo zoznamu   

Vyhľadávanie