Počasie ráno

21 °C
Dážď
Viac o počasí
GalérieUpdatePiešťanské Karosy, Irisbusy a SORky (23.5.2012)